Τεχνολογίες

Οι Τεχνολογίες της BIOMEDIS

Η αποτελεσματικότητα των συσκευών της Biomedis οφείλεται στις προηγμένες τεχνολογίες που έχει δημιουργήσει  η εταιρεία.

Οι αποτελεσματικές και ασφαλείς τεχνολογίες αυτές είναι αποτέλεσμα :

  • Δεκαετούς  επιστημονικής έρευνας από εξειδικευμένους ιατρούς και επιστήμονες.
  • Πολλαπλών δοκιμών και πρακτικών εφαρμογών πριν την κυκλοφορία των προϊόντων στην αγορά.
  • Συνεχόμενων ερευνών ώστε να εξασφαλιστεί η διαρκής εξέλιξη και βελτίωση των μεθόδων στη χρήση των συσκευών .

Η Biomedis κάνει τη διαφορά στον Βιοσυντονισμό! Οι τεχνολογίες που μόνο η Biomedis έχει εισάγει, διαθέτουν πιστοποιητικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και τη Ρωσία που αποδεικνύουν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της.

Insight

Τεχνολογία Πνευματικής Ανάπτυξης

M.F.S.

Συγχρονισμός Πολλαπλών Συχνοτήτων

Ενεργειακά Συμπλέγματα

για Σώμα, Νου & Πνεύμα

Κεραίες

Κεραίες Εκπομπής & Σάρωσης

Λειτουργίες

Ανάλυση Λειτουργιών των συσκευών

Software & Firmware

Εύκολος Προγραμματισμός και Αναβάθμιση

Bioland

Φυσική Πηγή Συγχρονισμού

Zenlight

Τεχνολογία Βασισμένη στην Σκέψη