Κεραίες

Κεραίες Συσκευών

  • Κεραία Εκπομπής: Η κεραία εκπομπής της Biomedis έχει τη δυνατότητα εκπομπής όλων των συχνοτήτων «Αντιπαρασιτικών» & «Φυσιοθεραπευτικών».
  • Ένταση Κεραίας: Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.
  • Δύναμη Εκπομπής: Διπλάσια δύναμη εκπομπής από τις κοινές συσκευές Βιοσυντονισμού.
  • Κεραίες Σάρωσης: Η πιο εξελιγμένη συσκευή της Biomedis η Trinity διαθέτει τρεις κεραίες, δύο για σάρωση και μία για την εκπομπή των συχνοτήτων.

Τρόπος Λειτουργίας Σάρωσης

Το TRINITY σαρώνει το σώμα και εντοπίζει τις συχνότητες απορρόφησης συντονισμού του οργανισμού. Η συσκευή αυτορυθμίζεται και οι θεραπευτικές συχνότητες τροποποιούνται σε συχνότητες συντονισμού που είναι “ακουστικές” για το σώμα. Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιρροής, η συσκευή προσαρμόζεται συνεχώς σε αυτές τις αλλαγές και διατηρεί την ιδανική θεραπευτική συχνότητα επιρροής. Λόγω αυτού, οι διορθωτικές συχνότητες διεισδύουν στο σώμα χωρίς παρεμπόδιση, επηρεάζουν βαθύτερα και πιο αποτελεσματικά.