Κεραίες

Κεραίες Συσκευών

  • Κεραία Εκπομπής: Η κεραία εκπομπής της Biomedis έχει τη δυνατότητα εκπομπής όλων των συχνοτήτων «Αντιπαρασιτικών» & «Φυσιοθεραπευτικών».
  • Ένταση Κεραίας: Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς.
  • Δύναμη Εκπομπής: Διπλάσια δύναμη εκπομπής από τις κοινές συσκευές Βιοσυντονισμού.
  • Κεραίες Σάρωσης: Η πιο εξελιγμένη συσκευή της Biomedis η Trinity διαθέτει τρεις κεραίες, δύο για σάρωση και μία για την εκπομπή των συχνοτήτων.

Τρόπος Λειτουργίας Σάρωσης

Το TRINITY σαρώνει το σώμα και εντοπίζει τις συχνότητες απορρόφησης συντονισμού του οργανισμού. Η συσκευή αυτορυθμίζεται και οι θεραπευτικές συχνότητες τροποποιούνται σε συχνότητες συντονισμού που είναι “ακουστικές” για το σώμα. Κατά συνέπεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιρροής, η συσκευή προσαρμόζεται συνεχώς σε αυτές τις αλλαγές και διατηρεί την ιδανική θεραπευτική συχνότητα επιρροής. Λόγω αυτού, οι διορθωτικές συχνότητες διεισδύουν στο σώμα χωρίς παρεμπόδιση, επηρεάζουν βαθύτερα και πιο αποτελεσματικά.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeCheck Our Feed