Λειτουργίες

Λειτουργίες Συσκευών

Γνωρίστε τις 4 Λειτουργίες των συσκευών της Biomedis

Βασικές λειτουργίες της συσκευής Biomedis Trinity

Διαθέτει τέσσερις βασικές λειτουργίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν χωριστά ή συνδυασμένα μεταξύ τους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, προσφέροντας έως και τρία επίπεδα επιρροής στο σώμα ταυτόχρονα.
 

Λειτουργία 1 -Λ1 : Η Λειτουργία 1 μοιάζει με τις προηγούμενες συσκευές της Biomedis εκπέμποντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα (μέθοδος ΒRT) και προγραμματίζεται μέσω υπολογιστή. Σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η διόρθωση βιοαντιδραστικών διαφόρων προβλημάτων του οργανισμού και ενίσχυση της άμυνας του. Η επίδραση γίνεται μέσω ενός δικτύου αιμοφόρων αγγείων, νευρικών ινών και βιολογικά ενεργών σημείων στην επιφάνεια του δέρματος.Στη λειτουργία αυτή δουλεύει η μια κεραία εκπομπής. Η συσκευή τοποθετείται απευθείας πάνω στο σώμα είτε με τη χρήση της πάνινης θήκης είτε σε κάποια τσέπη.(συμπλέγματα : #62- τέλος)

Λειτουργία 2 – Λ2 : Η Λειτουργία 2 εκμεταλλεύεται τις τρεις κεραίες που έχει εσωτερικά εγκατεστημένες το Biomedis Trinity. Προκαλούν δονήσεις στο σώμα, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς αυθεραπείας και αυτοίασης. Η αποτελεσματικότητα διόρθωσης είναι υψηλότερη λόγω της ακρίβειας του συντονισμού σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό και της περιοχής διείσδυσης του σήματος. Η μία κεραία εκπέμπει ηλεκτρομανγητικά κύματα κανονικά, ενώ οι άλλες δύο ανιχνεύουν τις αντιδράσεις του σώματος. Το Trinity αυτοδιορθώνει τα σήματα που εκπέμπει προκειμένου να επιτυγχάνεται τη μέγιστη επιρροή στο σώμα.

Δουλεύουν όλες οι κεραίες εκπομπής και σάρωσης. Τοποθετήστε τη συσκευή με το πίσω μέρος σε μια απόσταση από το σώμα 20 έως 50 cm. Υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε τη συσκευή και πάνω μας. Απλά θα υπάρχει μια μείωση στην απόδοση της συγκεκριμένης λειτουργίας γύρω στο 15%. Επειδή όμως δουλεύουν και οι 3 κεραίες είναι πιο αποτελεσματική από τη Λειτουργία 1 ακόμα και με αυτή τη μείωση. Το Σουπερ Πρόγραμμα 1 παίζει μόνο στη Λ2.

Λειτουργία 3 – Λ3  :Η Λειτουργία3 συνδυάζει τα συστήματα ανίχνευσης του Biomedis Trinity, μέσω των τριών κεραιών που διαθέτει εσωτερικά, και επιτυγχάνει τη δημιουργία καινούργιων συνδυασμών, οι οποίοι επηρεάζουν το σώμα σε κυτταρικό επίπεδο. Με αυτή τη λειτουργία επηρεάζονται οι βασικοί ρυθμοί του σώματος, ανιχνεύεται η κατάσταση τους και επηρεάζεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται μόνο για διόρθωση  οποιωνδήποτε αποκλίσεων στη λειτουργία του οργανισμού και για πρόληψη ασθενειών. Χρησιμοποιείται επίσης σε συνδυασμό με τις Λειτουργίες 1 και 2.
Δουλεύουν όλες οι κεραίες εκπομπής και σάρωσης. Τοποθετείται τη συσκευή με το πίσω μέρος σε μια απόσταση από το σώμα 20 έως 50 cm, διαφορετικά η απόδοση μειώνεται. Στη λειτουργία 3 δουλεύει μόνο το σύμπλεγμα #62.
Λειτουργία  4 – Λ4: Η Λειτουργία 4 που βασίζεται στην επιλεκτική επίδραση πολλών συχνοτήτων,  προορίζεται για να επηρεάζει σε ψυχοσωματικό επίπεδο. Στοχεύει κατευθείαν στον εγκέφαλο, αναλύοντας τις φυσικές παραμέτρους που δέχεται. Τα σήματα που εκπέμπονται βασίζονται στη λογική του εγκεφάλου να διατηρεί ομοιόσταση. Το Biomedis Trinity επιδρά στις βαθύτερες βάσεις του εγκεφάλου ενεργοποιώντας κρυφές δυνατότητες του οργανισμού. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται επίσης πριν από τις υπόλοιπες Λειτουργίες 1,2 και 3 με στόχο να ενεργοποιήσει τις αντιδράσεις του οργανισμού στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Δουλεύουν όλες οι κεραίες εκπομπής και σάρωσης. Τοποθετείται τη συσκευή με το πίσω μέρος σε μια απόσταση από το σώμα 20 έως 50 cm, διαφορετικά η απόδοση μειώνεται. Στη Λειτουργία 4 δουλεύουν τα συμπλέγματα #1 εώς #61.